Quạt cắt gió điều hòa chỉ dùng cùng điều hòa nhiệt độ?

www.000webhost.com